DİĞER

Corbett Company’nin yukardaki faaliyetlerine ilave olarak; 

a-AR-GE proje çalışmaları yapılmaktadır. Şirketlerin AR-GE yatırımlarında kamunun ciddi destekleri bulunmaktadır. Şirketlerin bu AR-GE yatırımlarında, oluşturulmuş olan teşviklerden yararlanması yönünde destek verilmektedir. %85’e kadar çıkan bu teşvikler, işletmeler açısından çok önemli bir destektir.

b-Şirket değerleme çalışmaları da yapılmaktadır. Özellikle satış sürecine girmiş olan şirketlerin değerleme çalışmaları, satış fiyatının belirlenmesindeki ana kriterlerden biri olmaktadır. Corbett Company içerisinde kısa sürede bu değerleme işlemi yapılabilmektedir.

 

c-Faaliyet gösterilen sektörler ve yeni yatırım yapılacak sektörler ile ilgili isteğe uygun sektör raporları düzenlenmektedir. Bu raporlar, şirketin takip eden yıllardaki stratejik planından önemli bir yer tutmaktadır.

d- Vergi uyuşmazlıklarında şirketlere destek verilmektedir. Bu konuda çok önemli bir çözüm ortağı ile çalışılmaktadır.