AKREDİTE MELEK YATIRIMCI

Akredite olmuş melek yatırımcı lisansı ile şahıs olarak yeni girişimlere veya finansal desteğe ihtiyacı olan projelere destek verilmektedir.

 

Bu amaçla belirli bir fon ayrılmıştır. Gerek network, gerekse finansman ihtiyacında öz kaynak ve yabancı kaynak temini ile projeler hayata geçmektedir. Takip eden 3 yıl içerisinde 10’a yakın projeye destek verilmesi planlanmaktadır.