BANKA İKTİSADI VE İŞLETMECİLİĞİ

BANKA İKTİSADI VE İŞLETMECİLİĞİ

Ulusal ve küresel ekonominin dinamikleri dikkate alındığında günümüz dünyasının vazgeçilmez finans kuruluşları olan bankalar, yasa koyucunun belirlediği mevzuatlar ve düzenlemeler kapsamında özellikli yapıya ve role sahip işletmelerdir. Bankalar para-kredi piyasalarının temel aktörü olmakla birlikte, finans piyasalarının diğer alanları olan sermaye piyasaları ve sigortacılık piyasasında da faaliyette bulunurlar. Ülkelerin yasal düzenlemeleri ve bankacılık gelenekleri çerçevesinde bankalar, anonim şirketten kooperatif şirkete ya da özel bankalardan kamu bankalarına kadar farklı biçimlerde kurulabilmekte ve hatta yerel, bölgesel veya ulusal ölçeklerde faaliyet gösterebilmektedir.

Öte yandan bankalar, bankacılığın işlemlerine göre mevduat bankacılığı, kalkınma ve yatırım bankacılığı veya ülkemizdeki adıyla katılım bankacılığı biçiminde örgütlenebilmektedir. Bankalar, ilgili mevzuatlar kapsamında belirlenmiş görevlerini işletme nitelikleriyle sunarken, diğer taraftan iktisadi işlevleri de söz konusudur. 

Sayfa Sayısı: 432
Baskı Yılı: 2014