BANKALAR, BORCA GÖLGE ORTAK OLSUN - Haber Ekspres (İzmir)

BANKALAR, BORCA GÖLGE ORTAK OLSUN -  Haber Ekspres (İzmir)

EFD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu, bankaların) süreç yerine, finans kurumlarının açmış oldukları nakit v nakit kredi toplamı kadar firmalara gölge ortak olmasını Ege Finans Derneği (EFD) ekonomide yaşanan sıkıntılardan etkilenen finans ve reel sektörünü rahatlatacak öneriler içeren bir rapor hazırladı. Bankaların kriz dönemlerinde zorda olan finrtalardan alacaklarını tahsil etmek için başlattıkları yasal sürecin firmanın batışını hızlandırdığını belirten EFD Yönetim Kumlu Başkanı Mehmet Vurucu, bunun yerine finans burumlarının açmış oldukları nakit ve gayri nakit kredi toplamı kadar firmalara gölge ortak olması gerektiğini söyledi. Vurucu, firmaların öz kaynağının en fazla 5 katına kadar kredi kullanmasını ve bu kredinin son 2 yıllık cironun yüzde 50'sini aşmaması gerektiğini de dile getirdi. Uyumlu çalışma Finans kurumlan finnalara açmış olduğu nakit ve gayri nakit (ihale teminat mektupları dışında) kredi toplamı kadar firmalara gölge ortak olmasının firmalar açısından finansal planlanmanın kontrol altında tutulmasını sağlayacağını ifade eden Vurucu, " Finans kurumu fiilen kullandırmış olduğu kısa, orta veya uzun vadeli işletme sermayesi veya yatının kredisi tutarında firmaya gölge ortak olacak. Gölge Ortaklık, kendi içerisinde firma özelinde takip ve kontrol işlemini yapacak bir sorumlu belirleyecektir. Bu sorumlu belirli aralıklarla, gölge ortaklığa rapor sunacak. Bu raporlar sayesinde firmalann ve finans kurumların daha uyumlu bir hale gelmesi sağlanacak, firmaların yaşam ömürleri daha da uzamış olacaktır" dedi. Batık krediler kurumlan zora sokar Bankaların topladıklan kaynakları (mevduat) veya aldıkları sendikasyon kredilerini zamanında ödemek zorunda olduğunu ifade eden Vurucu, bu ödemenin de verdikleri kredileri zamanında tahsil ederek mümkün olabileceğini vurguladı. Batık kredilerin banka ve firmalan zora sokmasına neden olduğuna dikkat çeken Vurucu, " Bankalar açısından en büyük sorun batık krediler (NPL). Ekonominin sıkıntılı dönemlerinde batık tutarı artmaktadır. Bu bankalar açısından para kaybı veya uzun dönemde alacağınız yasal süreç sonrası tahsil etmesi anlamına gelmektedir. Firmanın ekonomik sıkıntılar çektiği görülüyorsa diğer bankalar veya piyasa alacaklılarından daha önce ve hızlı olabilmek için, yasal takibe geçebilmektedir. Bu süreç, firmanın batışı anlamına gelmektedir. Bu ihtiyaçtan doğan bankalanmızla reel sektörün çalışmasında, kazan kazan üzerine kurulacak bir sistem ile kredi verdiğiniz finnalarda yeni bir hissedar (gölge) bankacılık uygulamasını öneriyoruz" diye konuştu. Kredi limitleri sınırlandırılmalı Önerilen yeni bankacılık sisteminin uygulanması durumunda finans kesimi ile reel sektör arasındaki suçlamalar ve çekişmelerin sona ereceğini, batan firmalardan dolayı oluşan NPL'nin azalacağını söyleyen Vurucu, bu sayede milli gelir kaybı düşeceğini işsizlik azalacağını ve örnek bir modelin ortaya çıkacağını ifade etti. Yatırım kredisi dışında finans kurumlarının firmalara açacakları kredi limitinde sınırlamaların yapılmasının doğru bir karar olacağını dile getiren Vurucu, "Firmalann öz kaçmaklarını arttırmaya teşvik edebilmek ve daha güçlü firmalar yaratabilmek için, öz kaynağının en fazla 5 katma kadar kredi kullanımı olması gerekmektedir. Yatırım kredisi dışında kullandırılacak kredi, firmanın son iki yıl ortalama cirosunun yüzde 50'sinden daha fazla olmamalıdır. Bu şekilde bir firmanın kullanacağı kredi kontrol altında tutulmuş olacak" dedi. ¦ Burcu Şahin