SORUNLU KREDİ YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Ekonomide genel sorunlar, nakit akış sıkıntıları, alacak tahsil sıkıntısı, stoktan kaynaklanan sorunlar gibi nedenlerden dolayı, firmalar sıkıntıya girebilmektedirler. Bazen geçici olan bu sorunların çözümünde firmalar yasal korunmaya ihtiyaç duyabilmektedirler.
Eskiden iflas erteleme, bugün için konkordato bu yasal korumayı sağlayabilmektedir. Firmalarda bu süreçte doğru bir yönetim ve planlama yapabilirlerse, sorunlarını aşabilmektedirler. İşte bu süreçlerin yönetiminde de Corbett Company destek vermektedir. Özellikle banka kredilerinin daha doğru yapılandırılması ve firma nakit akışına uygun duruma gelmesi sağlanmaktadır. Konkordato sürecindeki ihtiyaç olan ön değerlendirme raporu düzenleme çalışmaları da yapılmaktadır