Su ÜSTÜNER

Su ÜSTÜNER

Su Üstüner, 1993 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimi gibi lise eğitimini de İzmir’de tamamlamış olup, anadolu lisesi mezunudur. 2011 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde başladığı İktisat eğitimini 2015 yılında yüksek not ortalaması nedeniyle her dönem olmak üzere aldığı Onur Belgeleri ile bölümünü dereceyle tamamladı. Hemen ardından 2015 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Finansal Ekonomi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine adım atmıştır. "Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Dengesini Etkileyen Faktörlerin Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Analizi" adlı master tezi ile 2017 yılında yüksek lisans eğitimini de dereceyle tamamlamıştır. Sonrasında; Journal of Social and Humanities Scienes Research’te bir iktisat makalesi yayınlanmıştır.

2016 yılı boyunca Corbett Company bünyesinde stajyer olarak finansal faaliyetleri gözlemleme fırsatı bulurken aynı zamanda Ege Finans Derneği üyesi olarak dernek çalışmalarına destek vermiştir. 2017 Mayıs Ayı itibariyle Corbett Company Finansal Danışmanlık Şirketi çatısı altında tam zamanlı olarak çalışmakta, Finansal Danışman olarak görev almaktadır. Ek olarak 2018 yılı itibariyle, Ege Finans Derneği İdari Koordinatör görevine getirilmiş, halen bu görevde çalışmalarını sürdürmektedir

Su Üstüner, 2017 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi'nde Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcısı olarak aktif şekilde dersler vermekte, üniversite tarafındaki çalışmaları yürütmektedir.