FİNANSAL DANIŞMANLIK

Bu alanda yaklaşık 14 kişilik bir danışman ekibiyle faaliyet gösterilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı finansal ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların çözümü sağlanmaktadır.

Burada gösterilen faaliyetler;

a)-Şirketin finans ekibinin eğitim ve yönetilmesi çalışmaları yapılabilmektedir. Özellikle KOBİ ve ticari şirketlerin bir bölümünde bu ihtiyaç bulunmaktadır. Genellikle şirketlerin ihtiyacına göre süreli bir çalışmadır. 3 ay ile 12 ay arasında sürmektedir.

Bu çalışmada, şirket finansman ekibinin bakış açısında önemli değişiklikler yapılmakta, bu çalışmalar verilen eğitimler ile desteklenmektedir. Finans Kurumları ile işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmakta ve birlikte bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Finans kurumlarının uyguladığı faiz oranları ve tahsil ettiği tüm masraf karşılıkları gözden geçirilerek, ekstreler üzerinden incelemeler yapılarak, gerekli müdahaleler oluşturulmaktadır. Bu çalışmalardaki ana hedefimiz finans kurumları arasında rekabet sağlayarak, şirketin çok daha uygun faiz oranları ile kredi kullanması ve en düşük masraf karşılığı ile hesaplarının yönetiminin sağlanmasıdır. Bunun sağlanması amacıyla ise, finans kurumlarıyla da görüşmeler yapılmaktadır.

b)-Yurt içi finans kurumlarından kredi limit çalışmaları yapılabilmektedir. Bu çalışmada şirketin finansman ihtiyaçları dikkate alınarak, ilk aşamada mevcut finans kurumlarındaki kredi limitlerine bakılmaktadır. İkinci aşamada, yeni finans kurumlarından kredi limitleri tesis edilerek, şirketin ihtiyaçları sağlanmaktadır. Bu çalışma yapılırken dikkate alınan bazı hususlar da bulunmaktadır:

    *Kredinin vadesi ve koşulları,

    *Uygulanacak faiz ve komisyon oranı,

    *Kredinin erken kapama opsiyonu taşıyıp taşımadığı,

    *Kredi kullanılan finans kurumu sayısında konsolideye gidilerek, şirketin büyüklüğüne göre olması gereken sayıya çekilmesi,

    *Şirketin finans ihtiyacının en az %50 fazlası kadar kredi limiti oluşturarak, finans kurumları arasında kredi koşulları ve fiyatlama yönüyle rekabet sağlanması,

    *Çalışılacak finans kuruluşlarının, şirketin gelecek vizyonuna uygun olması.

 

Kredi limit çalışması yapılırken, çalışılacak finans kurumlarının seçimi çok önem arz etmektedir. Gerekli tespit ve seçimler sonrası, sabırlı bir çalışma ile gerekli limit çalışmaları organize edilmektedir. Bu limitlerin oluşturulması sonrası, revize çalışmalarına da destek verilmektedir. Kredi limit çalışması yapılırken şirketin banka temasları ve ilişkileri şirketimiz üzerine alınmakta ve tek elden yönetilmektedir. Ancak; firma, fabrika ziyaretleri gibi konularda, şirket profesyonel kadroları ve sahiplerinden destek alınmaktadır. Finans kurumları karşısına, aynı strateji ve yol haritası ile çıkılmaktadır. Bu çalışmada, oluşturulan kredi limiti üzerinden şirketin, belirli bir oranda komisyon ödemesi söz konusu olmaktadır. 

 

c)-Şirket bilançolarında iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Finans kurumlarının rating sisteminde önem arz eden kalemler üzerinde düzenleme yapılması için gerekli tedbirler alınmakta ve bu yönde önerilerde bulunulmaktadır. Bu düzenleme finans kurumlarındaki kredi limit çalışmasına temel oluşturmaktadır. Geriye dönük olamasa bile, en yakın 3 aylık bilançolarda bu düzenlemelerin faydası belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu durum da, oluşturulacak olan kredi limitlerinin büyüklük ve koşullarına olumlu yansımaktadır.

d)-Proje finansmanı; yatırım ve refinansman konularından gündeme gelmektedir. Yapılacak yatırımın doğru bir öz kaynak-yabancı kaynak oranı ile yapılması, doğru bir yabancı kaynağa ulaşılması, kullanılacak yabancı kaynağın vade ve koşullar yönüyle uygun oluşması gibi konularda destek verilmektedir. Proje finansmanında kullanılacak olan kredinin ödemesiz dönemi ve faiz oranı da önemlidir. Tüm bu çalışmalar Corbett Company tarafından yapılmaktadır.

Proje finansmanında bir taraftan yurt içi finans kurumlarını kullanırken vade, ödemesiz dönem ve faiz avantajından dolayı zaman zaman yurt dışı finans kaynaklardan da faydalanılmaktadır.

Çok sayıda Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankaları nezdinde sağlanan temas noktaları sayesinde, bu bankalardan da kaynak temin edilebilmektedir. Bu bankalardan yapılacak çalışmada;

*Öncelikle şirket ile aramızda yetkilendirme ve sözleşme belgesi imzalanmaktadır.

*Sonrasında, temin edilen mali veriler ile fizibilite ve nakit akışları gözden geçirilmekte ve yurt dışına sunulabilir duruma getirilmektedir. Yapılan bu çalışmalar İngilizce ve Almancaya çevrilerek, kullanılabilir duruma getirilmektedir.

*Bu çalışma sonrası, dosyamız Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankalarına önce mail ile, sonra yüz yüze, yurt dışına yapılacak ziyaret ile detaylı olarak anlatılmaktadır.

*Bu çalışmalar sonrası alınan ön onay ve koşulları firmamız ile paylaşılmaktadır. Mutabakat sağlanması sonrasında kredinin kullanım sürecine geçilmektedir.

*Oluşturulan kredi limiti, koşulların oluşumu sonrasında, yurt içindeki bir banka üzerinden şirketin hesaplarına geçilmektedir.

*Bu süreç yaklaşık 2.5 / 3 ayı alabilmektedir.

*Proje finansmanında şirketin yapacağı tüm ödemeler, kredi kullanımı sonrası tahsil edilmektedir. 

*Bu finansmanda, EUR 250 milyona kadar kredi limiti oluşturulabilmektedir. Alt limitte ise bir kısıtlama bulunmaktadır.

e)-Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi limit çalışmaları organize edilmektedir. KOBİ’ler açısından KGF kefaletiyle kullandırılan krediler, teminat yapısı yetersiz şirketlerde doğru bir çözüm olabilmektedir. Bu yönde, uzman kadromuz ile gerekli destekler verilmektedir.

f)-EXIMBANK kredileri; ihracatçılar açısından daha düşük faizli kredi imkânı sağlamaktadır. İhracatçı şirketlerde, bu kredilerin kullanımı ile ilgili destek verilmektedir. Avantajları nedeniyle çok cazip bir kredidir.

g)-ÜLKE KREDİLERİ (ECA) ve GSM kredilerinde gerekli destek verilmektedir. Almanya’dan Hermes, Fransa’dan Coface, İtalya’dan Sace gibi ülke kredileri yanında ABD’den GSM kredisinde de gerekli çalışmalar yapılabilmektedir.

h)-Gerek ekonomiden gerekse şirketlerden kaynaklanan sorun nedeniyle iflas ertelemesi almış olan şirketlerin, mevcut kredi kullandığı bankalardaki risklerin doğru yapılandırılması ve yönetimi tarafında da faaliyet gösterilmektedir. Bu konuda görevlendirilen danışman, şirket adına ve Corbett Company gözetiminde tüm bu çalışmaları yapmaktadır.

i)-ENERJİ PROJELERİNE gerek proje aşamasında, gerekse finansman tarafında destek verilmektedir. Bu projelerin finansmanında yurt için finans kurumları yanında, yurt dışı kaynaklarından da yararlanılmaktadır. RES, GES, JES, KÜTLE vb. enerji projelerinde, proje finansmanı ile olumlu sonuç alınmaktadır. Bu kredilere ait olmak üzere, daha düşük faiz oranları ve ödemesiz dönem oluşturulabilmektedir.