EFDDEN GÖLGE ORTAKLIK ÖNERİSİ - Ege Telgraf

EFDDEN GÖLGE ORTAKLIK ÖNERİSİ - Ege Telgraf

EFD'den 'Gölge Ortaklık' önerisi Ege Finans Derneği (EFD) Ekonomide yaşanan sıkıntılardan etkilenen finans ve reel sektörünü rahatlatacak öneriler içeren bir rapor hazırladı. Bankaların kriz dönemlerinde zorda olan firmalardan alacaklarını tahsil etmek için başlattıkları yasal sürecin firmanın batışını hızlandırdığını belirten EFD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu, bunun yerine finans kurumlarının açmış oldukları nakit ve gayri nakit kredi toplamı kadar firmalara gölge ortak olması gerektiğini söyledi. Vurucu, firmaların öz kaynağının en fazla 5 katına kadar kredi kullanmasını ve bu kredinin son 2 yıllık cironun yüzde 5 0' s i n i aşmaması gerektiğini de dile getirdi