ALTERNATİF FİNANSMAN ÇALIŞMASI İLE SORUNLU ALACAK VE BORÇ YÖNETİMİ

✓ Tümüyle Tahsil Kabiliyetini Kaybetmiş Olan Alacaklarda Danışmanlık
✓ Tahsil Kabiliyeti Olan Ancak, Tahsili Gecikmiş Olan Alacaklarda
Danışmanlık
✓ Gecikmiş veya Vadesi Gelecek Borçların Ödenmesinde Danışmanlık
✓ Konkordato Sürecindeki Firmaların Tüm Banka ve Piyasa Borçlarının Ödenmesinde Danışmanlık
✓ Ödemesi Gecikmiş Kamu ve Belediye Alacaklarının Tahsilinde, Alternatif Finansman Yönetiminde Danışmanlık
Sorunlu alacakların tahsili ile, sorunlu veya sorunlu olma durumu olan borçların ödenmesinde BARTER sistemi de kullanarak, alternatif çözüm önerileri oluşturulmaktadır.
Firmalarımızın sorunlu alacaklarının tahsilinde yüksek ilgi ile kullandıkları bir üründür.
Alacak tahsilinde oluşturulan bu alternatif sistem, tümüyle gecikmiş alacak durumuna gelmiş olan alacaklara uygulanabildiği gibi, tahsil kabiliyeti olan ancak, tahsili uzun zaman alacak alacaklar için de uygulanmaktadır.
Gecikmeye girmiş kamu ve belediye alacaklarında da aynı sistem üzerinden çalışmalar yapılmaktadır.
Konkordato sürecindeki firmaların tüm banka ve piyasa borçlarının yine bu alternatif finansman tekniği ile çözerek, firmanın sorunsuz faaliyetine devam etmesi sağlanabilmektedir