Su Üstüner

Su Üstüner

Su Üstüner, 1993 yılında İzmir'de doğdu. 2011 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde başladığı iktisat eğitimini 2015 yılında tamamladı. Hemen ardından 2015 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Finansal Ekonomi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine adım atmıştır. "Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Dengesini Etkileyen Faktörlerin Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Analizi" adlı master tezi ile 2017 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2016 yılı boyunca Corbett Company bünyesinde stajyer olarak finansal faaliyetleri gözlemleme fırsatı bulurken aynı zamanda Ege Finans Derneği çalışmalarında koordinatör görevini üstlendi. 2017 mayıs ayı itibariyle Corbett Company çatısı altında tam zamanlı olarak çalışmakta, Genel Müdür Yardımcılığı ve Eximbank Kredileri Sorumlusu olarak görev almaktadır.

Ayrıca Mehmet Vurucu'nun öğretim elemanı olarak ders verdiği Yaşar Üniversitesi'nde asistan olarak bulunmakta, üniversite tarafındaki çalışmaları yürütmektedir.